درباره دکتر عباس صالحی

دکتر عباس صالحی متولد  کرمان  ، رتبه دوم کنکور پیش دانشگاهی کشوری هستند. و دوره پزشکی عمومی رو در شیراز گذرانده اند .پس از گذراندن دوره سربازی در بیمارستانهای تهران در آزمون دوره تخصص  با رتبه ۸ در رشته تخصصی قلب و عروق دانشگاه تهران  پذیرفته شدند .دکتر علاس صالحی پس از گذراندن دوره تخصص ، چندین سال در جنوب کشور و در خوزستان در بیمارستانهای نفت و تأمین اجتماعی به عنوان گروه قلب آن مراکز فعالیت داشته  سپس برای گذراندن دوره فوق تخصص بالون آنژیوپلاستی و اینترونشن مجددا به تهران آمدند و پس از گذراندن این دوره فعالیت خودم را علاوه بر مطب در بیمارستانهای مذکور گذراندند.

ایشان همچنین دوره درمان و لیزر واریس را در کشور لهستان گذرانده  و در این خصوص نیز آماده ارائه خدمات به  بیماران هستند.

دکتر عباس صالحی

دکتر عباس صالحی